Afspraken

OM DE CONTINUÏTEIT VOOR ONZE PATIËNTEN TE KUNNEN BLIJVEN GARANDEREN ZIJN WE GENOODZAAKT OM VANAF 1/7/2019 EEN VOORLOPIGE PATIËNTENSTOP IN TE VOEREN. 
GELIEVE GEEN AFSPRAAK TE MAKEN OP ONZE WEBSITE INDIEN U NOG GEEN PATIËNT BIJ ONS BENT

DE RICHTLIJNEN IVM AFSPRAKEN IN TIJDEN VAN COVID 19 KAN U OP EEN APARTE PAGINA VINDEN. GELIEVE DEZE INFO TE LEZEN VOORALEER U EEN AFSPRAAK MAAKT.

Wij werken uitsluitend na afspraak, om lange wachttijden te vermijden. Bij acute problemen zullen wij U steeds zo snel mogelijk diezelfde dag verder helpen. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal één van de andere artsen U graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat U volgende spelregels respecteert:

  1. maak per persoon 1 afspraak
  2. voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier
  3. wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Gelieve tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen, zodat andere mensen geholpen kunnen worden.

Maak een afspraak voor vandaag:  klik hier

IMG_2325 - kopieAfspraak bij Dr Hugo Floré: klik hier
IMG_2323 - kopieAfspraak bij Dr Evelien Van Rentergem:  klik hier
IMG_2318 - kopieAfspraak bij Dr An Beeckman: klik hier