E-health

E-health staat voor de electronische uitwisseling van gezondheidsgegevens. 

Via de geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens.
Een betere communicatie tussen de personen die u behandelen, komt uw gezondheid ten goede. De uitwisseling van gegevens gebeurt op een veilige manier en met respect voor het beroepsgeheim, tussen zorgverstrekkers met wie u contact heeft.


wat is de voorwaarde:

– u geeft toestemming = ‘informed consent’ aan de artsen/zorgverstrekkers om informatie in uw belang uit te wisselen.

U kan dit zelf registreren met behulp van uw electronische identiteitskaart via

https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/patienten/patientconsent

U kan ook aan uw huisarts of apotheker vragen om uw toestemming te registreren.

wat zijn de mogelijkheden:

  • voor u:
    u kan uw vaccinaties inkijken, en binnenkort ook uw medicatielijst,…: dit kan u via de website van ‘mijn gezondheid’
    https://www.mijngezondheid.belgie.be/#/ 
  • voor de zorgverstrekkers (bv artsen:
    deze kunnen uw vaccinaties inkijken, uw eventuele lijst met chronische medicatie, ev een korte samenvatting van uw medische voorgeschiedenis (bv indien u nierinsufficiëntie, astma, diabetes,… heeft). Dit kan uiteraard alleen door artsen en zorgverstrekkers waarmee u een ‘therapeutische relatie’ heeft. Dit wil zeggen dat niet elke arts om het even wanneer deze gegevens kan inkijken, alleen als het in uw belang noodzakelijk is, vb op spoedopname, in de wachtdienst,…

 

Meer info vindt u op www.patientconsent.be